Tarieven

Sessie  Hypnotherapie / EMDR   €  97,50 


Sessie "Stoppen met roken" 

inclusief MP3 file                           € 135,00  


Persoonlijke MP3 file met

hypnotherapiesessie                     €  67,50Lees hieronder verder over de mogelijke vergoeding door ziektenkostenverzekeraars 

 Vergoedingstips 


Kijk voor de vergoeding door uw Zorgverzekeraar op Zorgwijzer vergoedingen hypnotherapie 2019

 Informeer voor het nagaan van de exacte vergoeding bij uw ziektekostenverzekeraar en vermeld daarbij de volgende informatie: 

- AGB-zorgverlenerscode: 9032184
- RBCZ-licentiecode: 403214R
- Prestatiecode 24501 Hypnotherapie 

Stuur de facturen altijd in (en bewaar altijd een kopie voor uzelf).  

U kunt de gemaakte kosten voor therapie, als je niet voor vergoeding in aanmerking komt, als bijzondere ziektekosten op uw belastingaangifte aftrekken. 

Informeer eens bij de Arbodienst of bedrijfsarts van het bedrijf waar je werkzaam bent. Een aantal bedrijven vergoeden (een deel van) de kosten. Dit betreft dan vooral klachten die met jouw werk te maken hebben.