Hypnotherapie

Hypnotherapie is een (psycho)therapie met behulp van hypnose om psychische, emotionele en/of fysieke klachten te verbeteren of op te lossen. Een hypnotische staat (trance) wordt doelbewust opgewekt als therapeutisch middel. 

Trance

Trance is een vorm van aandachtige, uiterst gerichte concentratie waarin gebeurtenissen in de buitenwereld of de omgeving buitengesloten worden. Je bent even los van het hier en nu. 

Iedereen heeft, vaak zonder het te weten, dagelijks ervaring met trance, bijvoorbeeld: zo opgaan in een boek of film dat je iemand niet hoort binnenkomen of dagdromen, waardoor je zo in de innerlijke wereld bezig bent, dat de omgeving vervaagt.  

De hypnotische toestand is géén slaap. Het kan worden ervaren als een hele diepe ontspanning. Je hoort alles en je zult je je alles kunnen herinneren. In tegenstelling tot wat er bij een theaterhypnose gebeurt, behoud je tijdens de trance altijd de controle over jezelf. Je hoeft dus niet bang te zijn voor controleverlies als je in hypnose bent. Als het nodig is, kun je onmiddellijk terugkomen in je normale manier van denken. Je 'observerende ik' blijft op de achtergrond aanwezig om de controle weer over te nemen als dat nodig is. 

Hoe gaat de therapie in zijn werk?

Tijdens de eerste sessie zal ik uitgebreid vragen naar jouw klachten en zal ik met je bespreken welke technieken ingezet kunnen worden om jouw klachten op te lossen. Al tijdens de intake zal ik gebruik maken van hypnotische vraagtechnieken zodat er contact wordt gemaakt met jouw onbewuste en dieper liggende oorzaken en belemmerende overtuigingen kunnen worden gevonden.


Soms kan al dezelfde sessie gestart worden met de therapie. En in de daarop volgende sessies werk je aan de benodigde veranderingen in jouw onbewuste waarbij de therapeute gebruik maakt van hypnotherapie, EMDR en coaching. 


Verandering op onbewust niveau

Het onbewuste overheerst het bewuste denken bij ons handelen. Zonder dat we het willen heeft het onbewuste vaak de leiding en beïnvloedt het op ieder moment onze beslissingen. Met hypnotherapie kun je jouw onbewuste patronen en reacties gemakkelijker veranderen. Tijdens de trance is jouw onbewuste meer vatbaar voor suggesties. Je komt tijdens de trance ook dichter bij jouw onbewuste gevoelens en overtuigingen zodat deze kunnen worden veranderd. Hierdoor ontstaan nieuwe gevoelens en nieuwe manieren van reageren. 

Lukt het iedereen om in hypnose te gaan?

Bij hypnotherapie is het resultaat afhankelijk van de inzet, toewijding en concentratie van de persoon die wordt begeleidt door de therapeute en de vaardigheid van de hypnotherapeut(e) om jouw onbewuste aan te spreken. Het resultaat van de gegeven suggesties hangt dus niet af van de wilskracht. 

Moet je geloven dat hypnose werkt?

Het is geen probleem als je kritsch of sceptisch bent. Dat is de taak van jouw rationele denken. Deze therapie is niet gericht op het rationele deel van jouw brein (zoals b.v. bij cognitieve gedragstherapie) maar op jouw onbewuste deel van jouw brein dat een andere benadering nodig heeft. Je mag dus gerust bewust twijfels hebben over hypnose of hypnotherapie zonder dat dit de invloed ervan op jouw onbewuste zal belemmeren.

Wat is EMDR?

EMDR (Eye Movement Desensitization & Reprocessing) is een techniek waarmee trauma en schokkende gebeurtenissen op een zeer effectieve manier kunnen worden verwerkt. Tijdens de sessie neemt de cliënt het meest beladen beeld in gedachten. Tegelijkertijd worden door de therapeut de linker- en rechterhersenhelft gestimuleerd. Dit gebeurt door het heen en weer bewegen van een stok met een balletje door de therapeut voor de ogen van de cliënt. Deze vorm van therapie is erg effectief en wordt toegepast na het meemaken van ernstige gebeurtenissen, zoals bijvoorbeeld seksueel misbruik, verkeersongelukken, oorlogshandelingen, mishandeling en roofovervallen. Maar is tevens effectief bij het oplossen van fobieën. Ook kan het worden toegepast om bij verslavingen de drang naar het verslavende middel te verminderen.

In de video over de praktijk kun je zien hoe hypnotherapie en EMDR in de praktijk wordt toegepast: 

Begeleiding 

De praktijk biedt ook persoonlijke begeleiding. Dit is een vorm van ondersteuning waardoor een persoon op een bepaald vlak beter gaat functioneren of beter een specifieke taak kan volbrengen.  Dit kan bijvoorbeeld zijn op het gebied van werk, studie of sportprestaties. De therapeute kan praktische ondersteuning bieden bij het stellen van prioriteiten, het vaststellen van doelen en het maken van een planning. Dit kan dan gecombineerd worden met hypnotherapie om jouw zelfvertrouwen, jouw motivatie te vergroten en jouw doelen te visualiseren. 

Tarieven

Sessie  Hypnotherapie / EMDR   €  99,50 

Sessie "Stoppen met roken" 
inclusief MP3 file                           € 137,50  

Persoonlijke MP3 file met
hypnotherapie sessie                     €  69,50


Lees hieronder verder over de mogelijke vergoeding door zorgverzekeraars en aftrek bij aangifte inkomstenbelasting


Vergoedingstips 

Declaratie bij de zorgverzekeraar

Kijk voor de vergoeding door uw Zorgverzekeraar op: Zorgwijzer vergoedingen hypnotherapie 2020

Informeer voor het nagaan van de exacte vergoeding bij uw zorgverzekeraar en vermeldt daarbij de volgende informatie:
- AGB-zorgverlenerscode: 9032184
- RBCZ-licentiecode: 403214R
- Prestatiecode 24501 Hypnotherapie

Stuur de facturen altijd in (en bewaar altijd een kopie voor uzelf).

Aftrekbare zorgkosten belasting
Je kunt de gemaakte kosten voor therapie, als je niet voor vergoeding in aanmerking komt, ook als bijzondere ziektekosten op uw belastingaangifte aftrekken. Je vindt hier meer informatie:
Aftrekbare zorgkosten inkomsten belasting

Informeer eens bij de Arbodienst of bedrijfsarts van het bedrijf waar je werkzaam bent. Een aantal bedrijven vergoeden (een deel van) de kosten. Dit betreft dan vooral klachten die met jouw werk te maken hebben.