Hypnotherapie en EMDR

Tijdens de eerste sessie zal de therapeute uitgebreid vragen naar jouw klachten en zul je samen bepalen wat  jouw doel is. Ook tijdens deze intake zal de therapeute gebruik maken van hypnotische vraag-technieken zodat er contact wordt gemaakt met jouw onbewuste.  


In de daarop volgende sessies los je de belemme-ringen op. Je werkt zelf aan jouw ontwikkeling, leert grenzen te verleggen en optimaal gebruik te maken van jouw vermogens. De therapeute speelt hierin een adviserende en begeleidende rol. Zij leert je HOE je jouw doel kunt bereiken.


Hypnose

Hypnose is een vorm van aandachtige, uiterst gerichte concentratie waarin gebeurtenissen in de buitenwe-reld of de omgeving buitengesloten worden. Deze uiterst gerichte concentratie noemt met trance. Iedereen heeft, vaak zonder het te weten, dagelijks ervaring met trance, bijvoorbeeld: zo opgaan in een boek of film dat je iemand niet hoort binnenkomen
of dagdromen, waardoor je zo in de innerlijke wereld bezig bent, dat de omgeving vervaagt.
 

In trance in jouw onbewuste meer vatbaar voor suggesties. Hypnose is géén slaap. Het kan worden ervaren als een hele diepe ontspanning. Je hoort alles en je zult je je alles kunnen herinneren. Je hoeft niet bang te zijn voor controleverlies als je in hypnose bent.  Als het nodig is, kun je onmiddellijk terugkomen in je normale manier van denken. Je 'observerende ik' blijft op de achtergrond aanwezig om de controle weer over te nemen als dat nodig is. 


Wat is hypnotherapie?

Tijdens hypnotherapie wordt er gewerkt met trance. Al tijdens het eerste gesprek zal de hyphnotherapeute vraagtechnieken en gesprekstechnieken gebruiken die contact maken met het onbewuste.  De therapeute begleidt de cliënt in een trance door middel van vragen en suggesties om zo de klacht op te lossen. De therapeute is gespecialiseerd in "conversational hypnosis". Dit is het gebruik van hypnotisch taalgebruik tijdens een gewone conversatie waardoor de cliënt in trance gaat zonder dat daar een klassieke tranceinductie aan vooraf gaat. Daarnaast wordt ook gewerkt met ontspanningsoefeningen en imaginaties.  

De invloed van het onbewuste


Het onbewuste overheerst het bewuste denken bij ons handelen. Zonder dat we het willen heeft het onbewuste vaak de leiding en beïnvloedt het op ieder moment onze beslissingen. Met hypnotherapie kun je jouw onbewuste patronen en reacties gemakkelijker veranderen. 


Lukt het iedereen om in hypnose te gaan?


Bij hypnotherapie is het resultaat afhankelijk van de inzet, toewijding en concentratie van de persoon die wordt begeleidt door de therapeute. Het resultaat van de gegeven suggesties hangt niet af van de wilskracht, maar van de mate van concentratie die je hebt. 



Wat is EMDR?

 EMDR (Eye Movement Desensitization & Reprocessing) is een techniek waarmee trauma en schokkende gebeurtenissen op een zeer effectieve manier kunnen worden verwerkt. Tijdens de ses-sie neemt de cliënt het meest beladen beeld in ge-dachten. Tegelijkertijd worden door de therapeut de linker- en rechterhersenhelft gestimuleerd. Dit gebeurt door het heen en weer bewegen van een stok met een balletje door de therapeut voor de ogen van de cliënt. Deze vorm van therapie is erg effectief en wordt toegepast na het meemaken van ernstige gebeurte-nissen, zoals bijvoorbeeld seksueel misbruik, ver-keersongelukken, oorlogshandelingen, mishandeling en roofovervallen. Er is tevens een speciaal fobiepro-tocol ontwikkelt voor cliënten met fobieën en angsten. Ook kan het worden toegepast om bij verslavingen de drang naar het verslavende middel te verminderen.

In de video over de praktijk kun je zien hoe hypnotherapie en EMDR in de praktijk wordt toegepast: 

Andere therapievormen

De werkzaamheid van andere vormen van therapie kan worden versterkt wanneer zij wordt gecombineerd met hypnotherapie. De therapeute maakt gebruik van diverse therapievormen zoals (klik op de links voor meer informatie):   

  • Innerlijk kindwerk en hechtingstherapie
  • NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren)
  • RET (Rationele Emotieve Therapie)
  • Transactionele analyse